Medlemsvillkor

MOVS Delivery

Välkommen som medlem i Movsclub. Ditt medlemskap och engagemang betyder allt för oss, det rättfärdigar faktiskt hela vår existens. I gengäld skall vi göra allt vi kan för att ditt medlemskap bli så värdeskapande och enkelt som möjligt.

För att få nyttja våra fordon och tjänster och produkter behöver du bli medlem i Movsclub. Medlemskapet kostar inget, men när du abonnerar på våra fordon så tillkommer kostnader för fordon, tillbehör och tjänster. Nedan finner du våra medlemsvillkor:

För att bli medlem i Movsclub måste du:

 1. Fyllt 18 år
 2. Ha ett svenskt personnummer, samt mobilt BankID
 3. Din folkbokföringsadress skall vara inom vårt serviceområde
 4. Godkänd kreditkontroll

Detta ingår när du abonnerar på ett fordon för delivery/bud/hemtjänst och liknande

Fordon och tillbehör

 • Fordon, och fria kilometer per månad
 • Lås
 • Service på plats hos oss och alla slitagedelar
 • Lagat fordon eller lånefordon inom 48h efter inlämnat fordon vardagar**
  **Gäller ej för yttre åverkan där delar behöver beställas eller vi avvaktar besked från ert försäkringsbolag.

En problemfri körupplevelse

Kostnadsfria reparationer på plats hos Movsclub.
Nedan ingår i din fria service:

 • Fri service inom 48 timmar på helgfria vardagar.
 • Alla garantifel (display, reglage, elfel, mm).
 • Punktering (max 5 per år).
 • Inställning av bromsar och växlar.
 • Byte bromsbelägg, bromsskivor, kedja, drev, slitagedelar.
 • Service och kostnadsfria reparationer gäller ej vid vårdslöshet, yttre åverkan, skada, olycka, större repor, bucklor, fälgskador, körning på stig, i natur eller annat underlag än väglag. Dessa skador och reparationer bekostas av medlemmen eller när tillämpligt av dess försäkringsbolag.

Noll värdeminskning

Med Movs abonnemangstjänst behöver du inte tänka på trista saker som värdeminskning. Inget strul med andrahandspriser och annonsplatser. Lämna bara tillbaka, så löser vi resten.

Garanterat toppskick

Alla fordon och tillbehör är alltid ny-servade och kvalitetstestade innan de skickas ut till våra medlemmar.

Abonnemangsformer

FLEX – mer flexibelt blir det inte

Månadsabonnemanget är för dig som önskar max flexibilitet och snabbt vill anpassa ditt abonnemang efter behov.

 • Debiteras per kalendermånad i förskott.
 • Efter första fakturan är betald drar vi din månadskostnad direkt från kortet löpande månadsvis.
 • Du kan säga upp abonnemanget löpande, återlämnar du fordonet innan nästa faktureringstillfälle faktureras du inget ytterligare för hyran.

SAVE – maximera ditt värde

För dig som vet vad du vill ha och vill ha mest värde för pengarna.

 • Debiteras per kalendermånad i förskott under 12 månader.
 • Du kan inte avsluta ditt abonnemang under de första 12-månaderna. Efter 12 månader kan du avsluta ditt abonnemang löpande likt ett Flex-abonnemang.
 • Visst går det att byta fordon med ett bundet 12-månadersabonnemang, då utgår en engångsavgift om 445 kr. I avgiften ingår upphämtning av ditt befintliga fordon och leverans av det nya fordonet. Ditt månadspris justeras efter fordonets modell. För aktuella modeller och priser, se movsclub.com.
 • Vissa Save-abonnemang har en inbyggd paus funktion. Om du väljer att pausa ditt abonnemang så förlängs bindingstiden motsvarande längd som pausen.

Vad förväntar vi oss av dig

Vi kan inte garantera att saker aldrig går fel, men vi kan garantera att vi skall göra allt vi kan för att åtgärda dem. För att lyckas med det behöver vi din hjälp med några saker:

Älska ditt fordon lika mycket som vi älskar det

Ett fordon som får kärlek och omvårdnad håller längre och krånglar mindre.

 • Tvätta ditt fordon regelbundet, 1 gång per månad under vår, sommar och höst, och 1 gång per vecka under vinter (vägsalt förstör annars kedja, fälgar och drev).
 • Underhållsladda ditt batteri minst en gång per månad. Ett batteri tappar kapacitet och håller kortare tid om det ligger utan tillförd strömkälla för länge.
 • Batterier skall förvaras inomhus på vintern då de tar skada av att långvarigt förvaras i minusgrader.
 • Självservice: en gång per kvartal behöver vi din hjälp att serva ditt fordon och se till att det är säkert att färdas på. Det är enkelt och går snabbt (under 15 minuter). Vi skickar en påminnelse och instruktioner när det är dags.
 • Nödvändiga reparationer skall ske på våra anläggningar eller av verkstad som uppfyller branschstandard. Ingen ersättning utgår från Movsclub vid nyttjande av annan verkstad än anvisad.

Hem- / företagsförsäkring lönar sig

Det åligger brukarens ansvar att ha sitt fordon försäkrat för att hållas skadefri. Därför är hem- / företagsförsäkring vår gemensamma bästa vän. För mopeder är försäkring obligatorisk läs längre ned!

Du har hem- / företagsförsäkring::

 • De vanligaste försäkringarna täcker stöld, olycka och skada av hyrt fordon, såsom elcykel, cykel och elsparkcykel. Det ligger på ditt ansvar att kontrollera vad som gäller hos just ditt försäkringsbolag och att ditt fordon är fullt försäkrat.
 • För att du inte skall drabbas ekonomiskt på något sätt, täcker Movsclub din självrisk vid stöld, skada eller vandalism som täcks av din försäkring. Självrisken täcks på ett belopp upp till maximalt 5 000 kr.
 • Skador och stöld som understiger 1 500 kr per skadetillfälle eller inte täcks av försäkringsbolaget räknas inte som försäkringsskador, och det åligger dig som medlem att ersätta dessa skador enligt prislistan i tabellen nedan.

Du har inte hem- / företagsförsäkring:

 • Det tråkigaste vi vet är att debitera en medlem för något som inte är dennes fel. Men, har du ingen försäkring som täcker skada eller stöld av hyrt fordon, måste vi tyvärr debitera skadans värde eller max 9 000 kr vid stöld.

Inte bara du och jag älskar Movs-fordon…hjälp oss göra dem svåra att stjäla

 • Lås alltid ditt fordon när du inte kör det och håll reda på dina nycklar. Försäkringar täcker inte stulna eller skadade fordon där nycklar saknas, och debiteras enligtprislista skada/stöld längre ned i dokumentet.
 • Batterier är dyra och attraktiva att stjäla, ta därför alltid ur dem ur din elcykel.

Obligatorisk helförsäkring på Moped klass 1 och 2

 • För både Moped klass 1 och 2 måste medlem själv teckna en helförsäkring för moped.
 • Vid stöld åligger det abonnenten att skapa ett försäkringsärende under den försäkring som tecknats enligt ovan.
 • Har medlem ej försäkrat Moped klass 1 eller 2, så åligger det medlemmen att ersätta alla gällande skador eller stöld, samt eventuella tredjepartsskador.

Återlämna ditt fordon som det kom

Återlämna alltid ditt fordon med alla tillbehör, laddare, nycklar, lås, bruksanvisningar och original förpackningar som det levererades med och glöm inte:
Återlämna fordon i brukbart skick, enligt normalt bruksslitage.

I normalt bruksslitage ingår:

 • Ytliga mindre repor.
 • Däckslitage, samt mindre skador på fälgar.
 • Slitage av bromsbelägg, kedja, drev, växlar samt drivrem.

Saknade tillbehör debiteras enligt gällande prislista fordon och tillbehör.

Avsluta abonnemang

Det går att ångra sig, men gärna innan vi levererar ditt fordon.

 • Vid sen avbokning tillkommer en avgift för leveranskostnaden om 445 kr.

Vill du avsluta ditt abonnemang kontaktar du oss på support@movsclub.com, så hjälper vi dig att på enklast möjliga sätt att avsluta ditt abonnemang och återlämna ditt fordon.

Vid uppsägning:

 • Får du använda ditt fordon till sista dagen av din avtalade abonnemangstid, beroende på om du tecknade obundet månadsabonnemang eller bundet 12 månader.
 • Lämnas fordonet tillbaks efter det avtalade datumet så debiteras ytterligare månadshyra.
 • Uppsägning gäller från att ditt fordon är återlämnat till Movsclub serviceställen.

Övriga och särskilda villkor

Uppdaterad adress

 • Medlem är skylldig att hålla sin adress uppdaterad och skall omedelbart anmäla adressändring vid flytt.

Överlåtelse av fordon och abonnemang:

 • Medlem får inte utan Movsclubs godkännande helt eller delvis överlåta sitt abonnemang, sitt fordon eller rättigheter och skyldigheter enligt Movsclubs medlemsavtal.
 • Medlem får inte vidare uthyra eller pantsätta abonnerat fordon.
 • Om det inte inskränker på Abonnentens rätt enligt detta avtal, är Movsclub berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det abonnerade fordonet.
 • Abonnenten skall efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av Movsclubs rättigheter, betala förfallna abonnemangsavgifter respektive fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i Movsclubs ställe.
 • Abonnerade fordon får inte tas upp som tillgång för ett företag.
 • Skulle utmätning eller konkurs ske hos medlem, måste medlem upplysa kronofogden eller utmätningsman om att Movsclub innehar äganderätten av abonnerat fordon, samt att fordonet måste förses med skylt därom.
 • Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras med svensk rätt och av svensk domstol. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalregler.

Ändring i avtal och överlåtelser

Avtal kan ändras, och movsclub.com kan under avtalstiden ensidigt ändra dessa villkor.

 • Vid ändringar av avtalet finns möjlighet att avsluta sitt abonnemang inom 30-dagar om man inte är överens med de nya villkoren. Det gäller oavsett om man har ett Flex eller Save abonnemang.
 • Ändringar som endast innebär smärre justeringar, förbättringar för Kunden eller som beror på nya eller ändrade författningar, myndighetsbeslut, ändrade skatter eller avgifter eller liknande utanför Movs Club kontroll görs enbart på vår hemsida.
 • Större justeringar kommuniceras till den email som är registrerad för abonnemanget.
 • Movs Club har rätt att överlåta detta abonnemang/avtal till annat bolag i Movs Club koncern. Movs Club får även överlåta abonnemanget/avtalet till tredje man om det finns befogad anledning att utgå ifrån att en sådan tredje man kan fullgöra samtliga förpliktelser enligt avtalet.

Force majeure samt begränsning av skadeersättning

Movsclub ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig Movsclub själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall skall ersättas av Movsclub endast i den mån vållande ligger Movsclub till last. Ersättning från Movsclub utgår inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för indirekt skada, om inte Movsclub förfarit grovt oaktsamt/vårdslöst gentemot Abonnenten.

Integritet, GDPR och kreditupplysning

Integritet och respekt är viktigt för oss. Movsclub behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För detaljerad information avseende Movsclubs behandling av personuppgifter, se Movsclubs bilaga integritetspolicy som även finns tillgänglig här.

Uppgifter om betalningsförsummelse kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Movsclub.

Prislista fordon och tillbehör

Prislista skada/stöld

(Samtliga priser är inklusive montering och arbetskostnad)

Vid stöld ersätter MOVS din självrisk upp till 5000kr. Skulle du mot förmodan inte ha någon försäkring utgår en ersättning om 8 000kr i avgift för anskaffande av nytt fordon. Vid upprepade stölder kan MOVS neka hyra av ytterligare fordon, alternativt reglera ersättningskraven.

Observera att för mopeder är försäkringen obligatorisk.

Elcykel

Ram Pris* Information
Mindre repor 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Sprickor och brott på ram 9 000 kr Endast vid yttre åverkan.
Motor och Elektronik Pris* Information
Batteri 5 500 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Display / Control 995 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Elmotor 5 000 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Drev och Broms Pris* Information
Kedja 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Pedaler 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Växelreglage 795 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag 179 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag med cylinder 749 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Växel 705 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Hjul och däck Pris* Information
Däck fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Däck bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Fälg fram/bak 5 000 kr Priset är för fälg med motor.
Fälg fram/bak 1 200 kr Priset är för fälg utan motor.
Stänkskärm fram/bak 390 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Övrigt Pris* Information
Pakethållare 895 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Cykelkorg 895 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadel 199 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadelstolpe 199 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Laddare 795 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Lås och Nycklar Pris* Information
Nyckel kätting/ram 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Kätting till lås 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Nyckel batteri, inkl låshylsa (per nyckel) 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Övriga ärenden timpris 995 kr Materialkostnad tillkommer

Moped

Ram Pris* Information
Mindre repor 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Spricka i kåpa 1 500 kr Per kåpa
3 eller fler kåpor - Självrisk försäkringsärende
Elektronik Pris* Information
Batteri 8 000 kr eller självrisk Självrisk försäkringsärende
Display / Control 8 000 kr eller självrisk Självrisk försäkringsärende
Elmotor 8 000 kr eller självrisk Självrisk försäkringsärende
Broms och drev Pris* Information
Bromsar 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromshandtag 350 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Bromshandtag med cylinder 1450 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Övrigt Pris* Information
Backspegel 140 kr Endast stöld eller yttre åverkan
Sadel 2425 kr Hål eller fläckar på sadel som ej går bort, eller fäste trasigt
Laddare - Självrisk försäkringsärende
Lås och Nycklar Pris* Information
Nyckel kätting 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Nyckel tändningslås 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Fjärrkontroll 766 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Tändningslås / Sadellås 1 500 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Kätting 895 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan

Samtliga priser är inklusive montering och arbetskostnad

Normalt bruksslitage

Som normalt bruksslitage räknas bland annat:

 • ytliga repor
 • däckslitage, samt mindre skador på fälgar
 • slitage av bromsbelägg, kedja, drev, växlar samt drivrem.

Ej normalt bruksslitage:

 • Skeva eller deformerade fälgar
 • Trasiga backspeglar, sprickor eller hål i kåpor
 • Eftermonterade dekaler som sitter kvar alternativt har lämnat märken som ej går att polera bort.
 • Hål eller fläckar på sadel som ej går bort