Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Välkommen som medlem i Movsclub. Ditt medlemskap och engagemang betyder allt för oss, det rättfärdigar faktiskt hela vår existens. I gengäld skall vi göra allt vi kan för att ditt medlemskap bli så värdeskapande och enkelt som möjligt.

För att få nyttja våra fordon och tjänster och produkter behöver du bli medlem i Movsclub. Medlemskapet kostar inget, men när du abonnerar på våra fordon så tillkommer kostnader för fordon, tillbehör och tjänster. Nedan finner du våra medlemsvillkor:För att bli medlem i Movsclub måste du:

 1. Fyllt 18 år
 2. Ha ett svenskt personnummer, samt mobilt BankID
 3. Din folkbokföringsadress skall vara inom vårt serviceområde
 4. Godkänd kreditkontroll
 5. Använder fordon för privat bruk

Detta ingår när du abonnerar på ett fordon

Fordon och tillbehör

 • Fordon, och 500 fria kilometer per månad
 • Lås
 • Mil överstigande 500 kilometer per månad debiteras med 0,50 SEK per kilometer

Butler service för en problemfri körupplevelse

Kostnadsfria reparationer på plats hos dig, inom Movsclubs serviceområde. Nedan ingår i Butler service:

 • Butler service inom 48 timmar på helgfria vardagar
 • Alla garantifel (display, reglage, elfel, mm)
 • Punktering (max 5 per år)
 • Inställning av bromsar och växlar
 • Bor du utanför vårt serviceområde erhålles ovan kostnadsfria service endast på något av våra serviceställen.
 • När är Butler service inte kostnadsfri
 • Butler service ingår ej vid återlämning av fordon. Vill använda Butler Service för återlämning utgår en kostnad om 295 SEK. Det går alltid att återlämna fordon kostnadsfritt till något av våra serviceställen,
 • Butler service och kostnadsfria reparationer gäller ej vid vårdslöshet, yttre åverkan, skada, olycka, större repor, bucklor, fälgskador, körning på stig, i natur eller annat underlag än väglag. Dessa skador och reparationer bekostas av medlemmen eller när tillämpligt av dess försäkringsbolag. Vid nyttjande av Butler service på dessa skador tillkommer en avgift om 295 SEK.
 • Butler service gäller inte vid enkla åtgärder såsom avhoppad kedja, justering av sadelhöjd och styre. Vi hjälper dig självklart om du kommer in till något av våra serviceställen, oavsett hur enkelt problemet än är.
 • Vid avtalad tid för butlerservice måste du vara tillgänglig och på plats. Vid frånvaro för bokad tid debiteras en framkörningsavgift om 295 SEK.

Ingen bindningstid om du vill

Välj mellan Movs flexibla pris- och bindningslaternativ. Välj 1 månad så kan du när du vill avsluta ditt abonnemang inom 30 dagar. Se under abonnemangsformer nedan.

Noll värdeminskning

Med Movs abonnemangstjänst behöver du inte tänka på trista saker som värdeminskning. Inget strul med andrahandspriser och annonsplatser. Lämna bara tillbaka, så löser vi resten.

Garanterat toppskick

Alla fordon och tillbehör är alltid ny-servade och kvalitetstestade innan de skickas ut till våra medlemmar. Skulle din produkt inte infria dina förväntningar, kontakta vår kundtjänst så löser vi det.

Abonnemangsformer

Månadsabonnemang – mer flexibelt blir det inte

Månadsabonnemanget är för dig som önskar max flexibilitet och snabbt vill anpassa ditt abonnemang efter behov.

 • Debiteras per kalendermånad i förskott
 • Efter första fakturan är betald drar vi din månadskostnad direkt från kortet i början utav varje månad

12 månader – maximera ditt värde

För dig som vet vad du vill ha och vill ha mest värde för pengarna

 • Debiteras per kalendermånad i förskott under 12 månader
 • Efter 12 månader har du fortsatt samma låga pris, men kan avsluta ditt abonnemang varje månad
 • Byta fordon under din 12-månaders löptid
 • Visst går det att byta även med ett bundet 12-månadersabonnemang, då utgår en engångsavgift om 350 kr, i avgiften ingår upphämtning av ditt befintliga fordon och leverans av det nya fordonet.
 • Pris justeras efter fordonets modell. För aktuella modeller och priser, se movsclub.com

Vad förväntar vi oss av dig

Vi kan inte garantera att saker aldrig går fel, men vi kan garantera att vi skall göra allt vi kan för att åtgärda dem. För att lyckas med det behöver vi din hjälp med några saker:

Älska ditt fordon lika mycket som vi älskar det

Ett fordon som får kärlek och omvårdnad håller längre och krånglar mindre.

 • Tvätta ditt fordon regelbundet, 1 gång per månad under vår, sommar och höst, och 1 gång per vecka under vinter (vägsalt förstör annars kedja, fälgar och drev).
 • Underhållsladda ditt batteri minst en gång per månad. Ett batteri tappar kapacitet och håller kortare tid om det ligger utan tillförd strömkälla för länge.
 • Självservice: en gång per kvartal behöver vi din hjälp att serva ditt fordon och se till att det är säkert att färdas på. Det är enkelt och går snabbt (under 15 minuter). Vi skickar en påminnelse och instruktioner när det är dags.
 • Nödvändiga reparationer skall ske av vår Butler Service eller av verkstad som uppfyller branschstandard. Ingen ersättning utgår från Movsclub vid nyttjande av annan verkstad än anvisad.

Hemförsäkring lönar sig

Det åligger brukarens ansvar att ha sitt fordon försäkrat för att hållas skadefri. Därför är hemförsäkring vår gemensamma bästa vän:

Du har hemförsäkring:

 • De vanligaste hemförsäkringarna täcker stöld, olycka och skada av hyrt fordon, såsom elcykel, cykel och elsparkcykel.
 • För att du inte skall drabbas ekonomiskt på något sätt, täcker Movsclub din självrisk vid stöld, skada eller vandalism som täcks av din försäkring.
 • Skador och stöld som understiger 1500 kr per skadetillfälle räknas inte som försäkringsskador, och det åligger dig som medlem att ersätta dessa skador.

Du har inte hemförsäkring:

 • Det tråkigaste vi vet är att debitera en medlem för något som inte är dennes fel. Men, har du ingen hemförsäkring som täcker skada eller stöld av hyrt fordon, måste vi tyvärr debitera skadans värde enligt prislista skada/stöld längre ned i dokumentet.

Inte bara du och jag älskar Movs-fordon…hjälp oss göra dem svåra att stjäla

 • Lås alltid ditt fordon när du inte kör det och håll reda på dina nycklar. Hemörsäkring täcker inte stulna eller skadade fordon där nycklar saknas, och debiteras enligtprislista skada/stöld längre ned i dokumentet.
 • Batterier är dyra och attraktiva att stjäla, ta därför alltid ur dem ur din elcykel.

Obligatorisk helförsäkring på Moped klass 1 och 2

 • För både Moped klass 1 och 2 måste medlem själv teckna en helförsäkring för moped.
 • Vid stöld åligger det abonnenten att skapa ett försäkringsärende under den försäkring som tecknats enligt ovan.
 • Har medlem ej försäkrat Moped klass 1 eller 2, så åligger det medlemmen att ersätta alla gällande skador eller stöld, samt eventuella tredjepartsskador.

Återlämna ditt fordon som det kom

Återlämna alltid ditt fordon med alla tillbehör, nycklar och lådor som den levererades med och glöm inte:
Återlämna fordon i brukbart skick, enligt normalt bruksslitage.

I normalt bruksslitage ingår:

 • Ytliga repor
 • Däckslitage, samt mindre skador på fälgar
 • Slitage av bromsbelägg, kedja, drev, växlar samt drivrem.
 • Laddare, nycklar, lås, bruksanvisning, och originalförpackningar som tillbehör levererades i
 • Saknade tillbehör debiteras enligt gällande prislista fordon och tillbehör.

Avsluta abonnemang

Det går att ångra sig, men gärna innan vi levererar ditt fordon
Movs levererar kostnadsfritt ut ditt fordon till dig, i gengäld vill vi att du ångrar ditt köp innan kl. 15.00 dagen före bokad leverans.

 • Vid sen avbokning tillkommer en avgift för leveranskostnaden om 295 kr.

Enkelt att avsluta ditt abonnemang
Vill du avsluta ditt abonnemang kontaktar du oss på support@movsclub.com, så hjälper vi dig att på enklast möjliga sätt att avsluta ditt abonnemang och återlämna ditt fordon.

Vid uppsägning:

 • Får du använda ditt fordon till sista dagen av din avtalade abonnemangstid, beroende på om du tecknade 30 dagar eller 12 månader
 • Uppsägning gäller från att ditt fordon är återlämnat till Movsclub serviceställen
 • Vid nyttjande av Butler service för återutgår en avgift om 295 kr, gäller endast inom Movsclubs serviceområde.

Övriga och särskilda villkor

Överlåtelse av fordon och abonnemang:

 • Medlem får inte utan Movsclubs godkännande helt eller delvis överlåta sitt abonnemang, sitt fordon eller rättigheter och skyldigheter enligt Movsclubs medlemsavtal.
 • Medlem får inte vidare uthyra eller pantsätta abonnerat fordon.
 • Om det inte inskränker på Abonnentens rätt enligt detta avtal, är Movsclub berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det abonnerade fordonet.
 • Abonnenten skall efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av Movsclubs rättigheter, betala förfallna abonnemangsavgifter respektive fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i Movsclubs ställe.
 • Abonnerade fordon får inte tas upp som tillgång för ett företag.
 • Skulle utmätning eller konkurs ske hos medlem, måste medlem upplysa kronofogden eller utmätningsman om att Movsclub innehar äganderätten av abonnerat fordon, samt att fordonet måste förses med skylt därom.
 • Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras med svensk rätt och av svensk domstol. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalregler.

Avtal kan ändras, men bara om vi båda är okej med det.

 • Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa godkänts av Movsclub och Medlem.
 • Medlem skall omedelbart anmäla adressändring, om så inte skett anses rekommenderat brev som skickats till medlem anses som ha kommit medlemmen tillhanda tre dagar efter avsändandet.

Force majeure samt begränsning av skadeersättning

Movsclub ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig Movsclub själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall skall ersättas av Movsclub endast i den mån vållande ligger Movsclub till last. Ersättning från Movsclub utgår inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för indirekt skada, om inte Movsclub förfarit grovt oaktsamt/vårdslöst gentemot Abonnenten.

Integritet, GDPR och kreditupplysning

Integritet och respekt är viktigt för oss. Movsclub behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För detaljerad information avseende Movsclubs behandling av personuppgifter, se Movsclubs bilaga integritetspolicy som även finns tillgänglig på movsclub.com.

Uppgifter om betalningsförsummelse kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Movsclub.

Prislista fordon och tillbehör

Prislista skada/stöld

*Samtliga priser är inklusive montering och arbetskostnad

Cykel

Ram Pris* Information
Repor 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Sprickor och brott på ram 2 500 SEK Endast vid yttre åverkan. Priset är en självrisk.
Drev och Broms Pris* Information
Kedja 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Pedaler 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev fram 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev bak 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg fram 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva fram 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg bak 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva bak 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Växelreglage 750 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag 179 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag med cylinder 749 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Växel 705 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Hjul och däck Pris* Information
Däck fram 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Däck bak 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Fälg fram och bak 1 200 SEK Skeva eller buckliga
Stänkskärm fram/bak 390 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Övrigt Pris* Information
Pakethållare 695 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Cykelkorg 595 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadel 199 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadelstolpe 199 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Lås och Nycklar Pris* Information
Nyckel kätting/ram 295 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Kätting till lås 295 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Övriga ärenden timpris 995 SEK Materialkostnad tillkommer

Elcykel

Ram Pris* Information
Repor 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Sprickor och brott på ram 2 500 SEK Endast vid yttre åverkan. Priset är en självrisk.
Motor och Elektronik Pris* Information
Batteri 2 500 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan. Priset är en självrisk.
Display / Control 995 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Elmotor 2 500 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan. Priset är en självrisk.
Drev och Broms Pris* Information
Kedja 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Pedaler 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev fram 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev bak 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg fram 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva fram 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg bak 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva bak 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Växelreglage 795 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag 179 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag med cylinder 749 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Växel 705 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Hjul och däck Pris* Information
Däck fram 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Däck bak 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Fälg fram 1 200 SEK Skev eller bucklig
Fälg bak 2 500 SEK Skev eller bucklig. Priset är en självrisk
Stänkskärm fram/bak 390 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Övrigt Pris* Information
Pakethållare 695 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Cykelkorg 595 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadel 199 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadelstolpe 199 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Laddare 795 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Lås och Nycklar Pris* Information
Nyckel kätting/ram 295 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Kätting till lås 295 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Nyckel batteri, inkl låshylsa (per nyckel) 295 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Övriga ärenden timpris 995 SEK Materialkostnad tillkommer

Moped

Ram Pris* Information
Repor 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Spricka i kåpa 1 500 SEK Per kåpa
3 eller fler kåpor - Självrisk försäkringsärende
Elektronik Pris* Information
Batteri - Självrisk försäkringsärende
Display / Control - Självrisk försäkringsärende
Elmotor - Självrisk försäkringsärende
Broms och drev Pris* Information
Bromsar 0 SEK Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromshandtag 350 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Bromshandtag med cylinder 1450 SEK Endast vid stöld eller yttre åverkan
Övrigt Pris* Information
Backspegel 140 SEK Endast stöld eller yttre åverkan
Sadel 2425 SEK Hål eller fläckar på sadel som ej går bort, eller fäste trasigt
Laddare - Självrisk försäkringsärende
Lås och Nycklar Pris* Information
Nyckel kätting 295 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Nyckel tändningslås 295 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Fjärrkontroll 766 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Tändningslås / Sadellås 1 500 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Kätting 895 SEK Vid förlust, stöld eller yttre åverkan

*Samtliga priser är inklusive montering och arbetskostnad

Normalt bruksslitage

Som normalt bruksslitage räknas bland annat:

 • ytliga repor
 • däckslitage, samt mindre skador på fälgar
 • slitage av bromsbelägg, kedja, drev, växlar samt drivrem.

Ej normalt bruksslitage:

 • Skeva eller deformerade fälgar
 • Trasiga backspeglar, sprickor eller hål i kåpor
 • Eftermonterade dekaler som sitter kvar alternativt har lämnat märken som ej går att polera bort.
 • Hål eller fläckar på sadel som ej går bort

Nyheter

Prenumerera på de senaste nyheterna från MOVS.