Medlemsvillkor

MOVS Club

Välkommen som medlem i Movsclub. Ditt medlemskap och engagemang betyder allt för oss, det rättfärdigar faktiskt hela vår existens. I gengäld skall vi göra allt vi kan för att ditt medlemskap bli så värdeskapande och enkelt som möjligt.

För att få nyttja våra fordon och tjänster och produkter behöver du bli medlem i Movsclub. Medlemskapet kostar inget, men när du abonnerar på våra fordon så tillkommer kostnader för fordon, tillbehör och tjänster. Nedan finner du våra medlemsvillkor:

För att bli medlem i Movsclub måste du:

 1. Fyllt 18 år
 2. Ha ett svenskt personnummer, samt mobilt BankID
 3. Din folkbokföringsadress skall vara inom vårt serviceområde
 4. Godkänd kreditkontroll
 5. Använder fordon för privat bruk

Observera att fordon som används för hemtjänst, bud-, delivery eller liknande verksamheter (exempel Foodora, Uber, Bolt m.fl.) måste teckna ett separat avtal – läs mer om villkoren för delivery här. Våra delivery fordon hittar du här. Skulle fordonet ändå användas för ovan nämnda verksamheter utgår en avgift om 5 000 kr exklusive moms, samt 0,50 kr per kilometer.

Detta ingår när du abonnerar på ett fordon

Fordon och tillbehör

Månadsabonnemanget är för dig som önskar max flexibilitet och snabbt vill anpassa ditt abonnemang efter behov.

 • Fordon, och 500 fria kilometer per månad
 • Lås
 • Mil överstigande 500 kilometer per månad debiteras med 0,50 kr per kilometer

Rescue service för en problemfri körupplevelse

Månadsabonnemanget är för dig som önskar max flexibilitet och snabbt vill anpassa ditt abonnemang efter behov.

 • Rescue service inom 48 timmar på helgfria vardagar
 • Alla garantifel (display, reglage, elfel, mm)
 • Punktering (max 5 per år)
 • Inställning av bromsar och växlar
 • Bor du utanför vårt serviceområde erhålles ovan kostnadsfria service endast på något av våra serviceställen.
 • När är Rescue service inte kostnadsfri
  - Rescue service ingår ej vid återlämning av fordon. Vill använda Rescue service för återlämning utgår en kostnad om 395 kr. Det går alltid att återlämna fordon kostnadsfritt till något av våra serviceställen
  - Rescue service och kostnadsfria reparationer gäller ej vid vårdslöshet, yttre åverkan, skada, olycka, större repor, bucklor, fälgskador, körning på stig, i natur eller annat underlag än väglag. Dessa skador och reparationer bekostas av medlemmen eller när tillämpligt av dess försäkringsbolag. Vid nyttjande av Rescue service på dessa skador tillkommer en avgift om 395 kr.
 • Rescue service gäller inte vid enkla åtgärder såsom avhoppad kedja, justering av sadelhöjd och styre. Vi hjälper dig självklart om du kommer in till något av våra serviceställen, oavsett hur enkelt problemet än är.
 • Vid avtalad tid för Rescue service måste du vara tillgänglig och på plats. Vid frånvaro för bokad tid debiteras en framkörningsavgift om 395 kr.

Ingen bindningstid om du vill

Välj mellan Movs flexibla pris- och bindningslaternativ. Välj obundet månadsabonnemang så kan du när du vill avsluta ditt abonnemang inom 30 dagar. Se under abonnemangsformer nedan.

Noll värdeminskning

Med Movs abonnemangstjänst behöver du inte tänka på trista saker som värdeminskning. Inget strul med andrahandspriser och annonsplatser. Lämna bara tillbaka, så löser vi resten.

Garanterat toppskick

Alla fordon och tillbehör är alltid ny-servade och kvalitetstestade innan de skickas ut till våra medlemmar. Skulle din produkt inte infria dina förväntningar, kontakta vår kundtjänst så löser vi det.

Abonnemangsformer

Månadsabonnemang – mer flexibelt blir det inte

Månadsabonnemanget är för dig som önskar max flexibilitet och snabbt vill anpassa ditt abonnemang efter behov.

 • Debiteras per kalendermånad i förskott
 • Efter första fakturan är betald drar vi din månadskostnad direkt från kortet löpande månadsvis

12 månader – maximera ditt värde

För dig som vet vad du vill ha och vill ha mest värde för pengarna

 • Debiteras per kalendermånad i förskott under 12 månader
 • Efter 12 månader har du fortsatt samma låga pris, men kan avsluta ditt abonnemang inom 30 dagar
 • Visst går det att byta även med ett bundet 12-månadersabonnemang, då utgår en engångsavgift om 350 kr, i avgiften ingår upphämtning av ditt befintliga fordon och leverans av det nya fordonet.
 • Pris justeras efter fordonets modell. För aktuella modeller och priser, se movsclub.com

Vad förväntar vi oss av dig

Vi kan inte garantera att saker aldrig går fel, men vi kan garantera att vi skall göra allt vi kan för att åtgärda dem. För att lyckas med det behöver vi din hjälp med några saker:

Älska ditt fordon lika mycket som vi älskar det

Ett fordon som får kärlek och omvårdnad håller längre och krånglar mindre.

 • Tvätta ditt fordon regelbundet, 1 gång per månad under vår, sommar och höst, och 1 gång per vecka under vinter (vägsalt förstör annars kedja, fälgar och drev).
 • Underhållsladda ditt batteri minst en gång per månad. Ett batteri tappar kapacitet och håller kortare tid om det ligger utan tillförd strömkälla för länge.
 • Självservice: en gång per kvartal behöver vi din hjälp att serva ditt fordon och se till att det är säkert att färdas på. Det är enkelt och går snabbt (under 15 minuter). Vi skickar en påminnelse och instruktioner när det är dags
 • Nödvändiga reparationer skall ske av vår Rescue service eller av verkstad som uppfyller branschstandard. Ingen ersättning utgår från Movsclub vid nyttjande av annan verkstad än anvisad.

Hemförsäkring lönar sig

Det åligger brukarens ansvar att ha sitt fordon försäkrat för att hållas skadefri. Därför är hemförsäkring vår gemensamma bästa vän:

Du har hemförsäkring:

 • De vanligaste hemförsäkringarna täcker stöld, olycka och skada av hyrt fordon, såsom elcykel, cykel och elsparkcykel.
 • För att du inte skall drabbas ekonomiskt på något sätt, täcker Movsclub din självrisk vid stöld, skada eller vandalism som täcks av din försäkring.
 • Skador och stöld som understiger 1 500 kr per skadetillfälle eller inte täcks av försäkringsbolaget räknas inte som försäkringsskador, och det åligger dig som medlem att ersätta dessa skador enligt prislistan i tabellen nedan.

Du har inte hemförsäkring:

 • Det tråkigaste vi vet är att debitera en medlem för något som inte är dennes fel. Men har du ingen hemförsäkring som täcker stöld eller skada så har vi ett skadeskydd som går in enligt prislistan i tabellen nedan. Skador under nedan självrisk räknas inte in under vårt skadeskydd och faktureras dig som kund enlig vid var tid gällande prislista. Observera att priser i tabellen nedan är per skadetillfälle.
 • För cykel gäller en självrisk på 2 500 kr.
 • För elsparkcykel gäller en självrisk på 3 000 kr
 • För elcykel exkl. batteriet gäller en självrisk på 2 500 kr . För batteriet gäller en självrisk på 2 500 kr. Om du blir av med båda din elcykel och batteriet utgår en självrisk på 5 000 kr.
 • Kan du inte återlämna nycklar efter att en stöld skett ser vi det som om fordonet varit olåst och det tillkommer 3 000 kr på ovanstående självriskkostnader.

Inte bara du och jag älskar Movs-fordon…hjälp oss göra dem svåra att stjäla

 • Lås alltid ditt fordon när du inte kör det och håll reda på dina nycklar. Hemförsäkring täcker inte stulna eller skadade fordon där nycklar saknas, och debiteras enligtprislista skada/stöld längre ned i dokumentet.
 • Batterier är dyra och attraktiva att stjäla, ta därför alltid ur dem ur din elcykel.

Obligatorisk helförsäkring på Moped klass 1 och 2

 • För både Moped klass 1 och 2 måste medlem själv teckna en helförsäkring för moped.
 • Vid stöld åligger det abonnenten att skapa ett försäkringsärende under den försäkring som tecknats enligt ovan.
 • Har medlem ej försäkrat Moped klass 1 eller 2, så åligger det medlemmen att ersätta alla gällande skador eller stöld, samt eventuella tredjepartsskador.

Återlämna ditt fordon som det kom

Återlämna alltid ditt fordon med alla tillbehör, laddare, nycklar, lås, bruksanvisningar och original förpackningar som det levererades med och glöm inte:
Återlämna fordon i brukbart skick, enligt normalt bruksslitage.

I normalt bruksslitage ingår:

 • Ytliga repor
 • Däckslitage, samt mindre skador på fälgar
 • Slitage av bromsbelägg, kedja, drev, växlar samt drivrem.

Saknade tillbehör debiteras enligt gällande prislista fordon och tillbehör.

Avsluta abonnemang

Det går att ångra sig, men gärna innan vi levererar ditt fordon

 • Vid sen avbokning tillkommer en avgift för leveranskostnaden om 395 kr.

Enkelt att avsluta ditt abonnemang
Vill du avsluta ditt abonnemang kontaktar du oss på support@movsclub.com, så hjälper vi dig att på enklast möjliga sätt att avsluta ditt abonnemang och återlämna ditt fordon.

Vid uppsägning:

 • Får du använda ditt fordon till sista dagen av din avtalade abonnemangstid, beroende på om du tecknade obundet månadsabonnemang eller bundet 12 månader
 • Uppsägning gäller från det att ditt fordon är återlämnat till Movsclub
 • Om du vill att vi hämtar ditt fordon hemma hos dig så utgår en avgift om 395 kr. Gäller endast inom Movsclubs serviceområde, bor du utanför måste du återlämna fordonet själv till närmaste serviceställe.

Övriga och särskilda villkor

Överlåtelse av fordon och abonnemang

 • Medlem får inte utan Movsclubs godkännande helt eller delvis överlåta sitt abonnemang, sitt fordon eller rättigheter och skyldigheter enligt Movsclubs medlemsavtal.
 • Medlem får inte vidare uthyra eller pantsätta abonnerat fordon.
 • Om det inte inskränker på Abonnentens rätt enligt detta avtal, är Movsclub berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det abonnerade objektet. Medlem ska efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av Movs Technology:s rättigheter, fortsätta att betala förfallna abonnemangsavgifter respektive fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till Movs Technology AB, som uppbär abonnemangsavgifterna på uppdrag av förvärvaren eller mottagaren av panten. Detta gäller till dess förvärvaren eller panthavaren meddelar annat.
 • Medlem är medveten om att Movs Technology AB (Leasetagaren), kan leasa egendomen av en leasegivare (Leasegivaren), vilken såsom ägare har rätt att återta egendomen, om inte Leasetagaren fullgör sina förpliktelser enligt leasingavtalet. Medlemmen är i sådana fall skyldig att omgående återlämna ovan angivna objekt till Leasegivaren och åtar sig att göra det för det fall Leasegivaren meddelar att aktuellt leasingavtal upphört eller sagts upp i förtid.
 • Abonnerade fordon får inte tas upp som tillgång för ett företag.
 • Skulle utmätning eller konkurs ske hos medlem, måste medlem upplysa kronofogden eller utmätningsman om att Movsclub innehar äganderätten av abonnerat fordon, samt att fordonet måste förses med skylt därom.
 • Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras med svensk rätt och av svensk domstol. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalregler.

Ändring i avtal

Avtal kan ändras, men bara om vi båda är okej med det.

 • Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa godkänts av Movsclub och Medlem.
 • Medlem skall omedelbart anmäla adressändring, om så inte skett anses rekommenderat brev som skickats till medlem anses som ha kommit medlemmen tillhanda tre dagar efter avsändandet.

Force majeure samt begränsning av skadeersättning

Movsclub ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig Movsclub själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall skall ersättas av Movsclub endast i den mån vållande ligger Movsclub till last. Ersättning från Movsclub utgår inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för indirekt skada, om inte Movsclub förfarit grovt oaktsamt/vårdslöst gentemot Abonnenten.

Integritet, GDPR och kreditupplysning

Integritet och respekt är viktigt för oss. Movsclub behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För detaljerad information avseende Movsclubs behandling av personuppgifter, se Movsclubs bilaga integritetspolicy som även finns tillgänglig här.

Uppgifter om betalningsförsummelse kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Movsclub.

Prislista fordon och tillbehör

Prislista skada/stöld. Samtliga priser är inklusive montering och arbetskostnad.

Cykel

Ram Pris* Information
Repor 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Sprickor och brott på ram 2 500 kr Endast vid yttre åverkan. Priset är en självrisk.
Drev och Broms Pris* Information
Kedja 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Pedaler 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Växelreglage 750 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag 179 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag med cylinder 749 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Växel 705 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Hjul och däck Pris* Information
Däck fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Däck bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Fälg fram och bak 1 200 kr Skeva eller buckliga
Stänkskärm fram/bak 390 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Övrigt Pris* Information
Pakethållare 695 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Cykelkorg 595 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadel 199 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadelstolpe 199 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Lås och Nycklar Pris* Information
Nyckel kätting/ram 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Kätting till lås 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Övriga ärenden timpris 995 kr Materialkostnad tillkommer

Elcykel

Ram Pris* Information
Repor 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Sprickor och brott på ram 2 500 kr Endast vid yttre åverkan. Priset är en självrisk.
Motor och Elektronik Pris* Information
Batteri 2 500 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan. Priset är en självrisk.
Display / Control 995 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Elmotor 2 500 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan. Priset är en självrisk.
Drev och Broms Pris* Information
Kedja 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Pedaler 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Drev bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsbelägg bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromsskiva bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Växelreglage 795 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag 179 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Bromshandtag med cylinder 749 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Växel 705 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan.
Hjul och däck Pris* Information
Däck fram 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Däck bak 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Fälg fram 1 200 kr Skev eller bucklig
Fälg bak 2 500 kr Skev eller bucklig. Priset är en självrisk
Stänkskärm fram/bak 390 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Övrigt Pris* Information
Pakethållare 695 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Cykelkorg 595 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadel 199 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Sadelstolpe 199 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Laddare 795 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Lås och Nycklar Pris* Information
Nyckel kätting/ram 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Kätting till lås 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Nyckel batteri, inkl låshylsa (per nyckel) 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Låskolv batteri 529 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Övriga ärenden timpris 995 kr Materialkostnad tillkommer

Moped

Ram Pris* Information
Repor 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Spricka i kåpa 1 500 kr Per kåpa
3 eller fler kåpor - Självrisk försäkringsärende
Elektronik Pris* Information
Batteri - Självrisk försäkringsärende
Display / Control - Självrisk försäkringsärende
Elmotor - Självrisk försäkringsärende
Broms och drev Pris* Information
Bromsar 0 kr Förbrukning, ingår i abonnemangskostnad
Bromshandtag 350 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Bromshandtag med cylinder 1450 kr Endast vid stöld eller yttre åverkan
Övrigt Pris* Information
Backspegel 140 kr Endast stöld eller yttre åverkan
Sadel 2425 kr Hål eller fläckar på sadel som ej går bort, eller fäste trasigt
Laddare - Självrisk försäkringsärende
Lås och Nycklar Pris* Information
Nyckel kätting 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Nyckel tändningslås 295 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Fjärrkontroll 766 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Tändningslås / Sadellås 1 500 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan
Kätting 895 kr Vid förlust, stöld eller yttre åverkan

Normalt bruksslitage

Som normalt bruksslitage räknas bland annat:

 • Ytliga repor
 • Däckslitage, samt mindre skador på fälgar
 • Slitage av bromsbelägg, kedja, drev, växlar samt drivrem.

Ej normalt bruksslitage:

 • Skeva eller deformerade fälgar
 • Trasiga backspeglar, sprickor eller hål i kåpor
 • Eftermonterade dekaler som sitter kvar alternativt har lämnat märken som ej går att polera bort.
 • Hål eller fläckar på sadel som ej går bort