Medlems- och abonnemangsvillkor

Medlemsvillkor


För att bli medlem i Movsclub måste du:
1) Fyllt 18 år
2) Ha ett svenskt personnummer, samt mobilt BankID
3) Din folkbokföringsadress skall vara inom vårt
serviceområde
4) Godkänd kreditkontroll
5) Använder fordon för privat bruk


Detta ingår när du abonnerar på ett fordon

Fordon och tillbehör


+ Fordon, och 500 fria kilometer per månad
+ Lås
Mil överstigande 500 kilometer per månad debiteras med 0,50 SEK per kilometer


Butler service för en problemfri körupplevelse


Kostnadsfria reparationer på plats hos dig, inom Movsclubs
serviceområde.
Nedan ingår
i Butler service:
+ Butler service inom 48 timmar på helgfria vardagar
+ Alla garantifel (display, reglage, elfel, mm)
+ Punktering (max 5 per år)
+ Inställning av bromsar och växlar
+ Befinner du dig utanför vårt
serviceområde erhålles ovan kostnadsfria service endast på något av våra serviceställen.
+ Återlämning med Butler service i stad utan serviceställe är kostnadsfritt till dess att serviceställe kan erbjudas på orten.
När är Butler service inte kostnadsfri?
Butler service ingår ej vid återlämning av fordon. Vill du använda Butler Service för återlämning utgår en kostnad om 295 SEK. Det går alltid att återlämna fordon kostnadsfritt till något av våra serviceställen.
Butler service och kostnadsfria reparationer gäller ej vid vårdslöshet, yttre åverkan, skada, olycka, större repor, bucklor, fälgskador, körning på stig, i natur eller annat underlag än väglag. Dessa skador och reparationer bekostas av medlemmen eller när tillämpligt av dess försäkringsbolag. Vid nyttjande av Butler service på dessa skador
tillkommer en avgift om 295 SEK.
Butler service gäller inte vid enkla åtgärder såsom avhoppad kedja, justering av sadelhöjd och styre. Vi hjälper dig självklart om du kommer in till något av våra serviceställen, oavsett hur enkelt  problemet än är.
Vid avtalad tid för butlerservice måste du vara tillgänglig och på plats. Vid frånvaro för bokad tid debiteras en framkörningsavgift om 295 SEK.


Ingen bindningstid om du vill


Välj mellan Movs flexibla pris och bindningslaternativ. Välj 1 månad så kan du när du vill avsluta ditt abonnemang inom 30 dagar. Se under abonnemangsformer nedan.


Noll värdeminskning


Med Movs abonnemangstjänst behöver du inte tänka på trista saker som värdeminskning. Inget strul med andrahandspriser och annonsplatser. Lämna bara tillbaka, så löser vi resten.


Garanterat toppskick


Alla fordon och tillbehör är alltid nyservade och kvalitetstestade innan de skickas ut till våra medlemmar. Skulle din produkt inte infria dina förväntningar, kontakta vår kundtjänst så löser vi det.


Abonnemangsformer


Månadsabonnemang mer flexibelt blir det inte


Månadsabonnemanget är för dig som önskar max flexibilitet och snabbt vill anpassa ditt abonnemang efter behov.
+ Debiteras per kalendermånad i förskott
+ Efter första fakturan är betald drar vi din månadskostnad direkt från kortet i början utav varje månad


12 månader maximera ditt värde


För dig som vet vad du vill ha och vill ut mest värde för pengarna
+ Debiteras per kalendermånad i förskott under 12 månader
+ Efter första fakturan är betald drar vi din månadskostnad direkt från kortet i början utav varje månad
+ Efter 12 månader har du fortsatt samma låga pris, men kan avsluta ditt abonnemang varje månad
+ Byta fordon under din 12månaders löptid
Visst går det att byta även med ett bundet 12månadersabonnemang, då utgår en engångsavgift om 350 kr, i avgiften ingår upphämtning av ditt befintliga fordon och leverans av det nya fordonet.
Pris justeras efter fordonets modell. För aktuella modeller och priser, se movsclub.com

Vad förväntar vi oss av dig

Vi kan inte garantera att saker aldrig går fel, men vi kan garantera att vi skall göra allt vi kan för att åtgärda dem.
För att lyckas med det behöver vi din hjälp med
några saker:


Älska ditt fordon lika mycket som vi älskar det


Ett fordon som får kärlek och omvårdnad håller längre och krånglar mindre
+ Tvätta ditt fordon regelbundet, 1 gång per månad under vår, sommar och höst, och 1 gång per vecka under vinter (vägsalt förstör annars kedja, fälgar och drev).
+ Underhållsladda ditt batteri minst en gång per månad. Ett batteri tappar kapacitet och håller kortare tid om det ligger utan tillförd strömkälla för länge.
+ Självservice: en gång per kvartal behöver vi din hjälp att serva ditt fordon och se till att det är säkert att färdas på. Det är enkelt och går snabbt (under 15 minuter). Vi skickar en påminnelse och instruktioner när det är dags.
+ Nödvändiga reparationer skall ske av vår Butler Service eller av verkstad som uppfyller branschstandard. Ingen ersättning utgår från Movsclub vid nyttjande av annan verkstad än anvisad.


Hemförsäkring lönar sig


Det åligger brukarens ansvar att ha sitt fordon försäkrat för att hållas skadefri.
Därför är
hemförsäkring vår gemensamma bästa vän:

Du har hemförsäkring:
De vanligaste hemförsäkringarna täcker stöld, olycka och skada av hyrt fordon, såsom elcykel, cykel och elsparkcykel.
+ För att du inte skall drabbas ekonomiskt på något sätt, täcker Movsclub din självrisk upp till 4000 SEK vid stöld, skada eller vandalism som täcks av din försäkring.
– Skador och stöld som understiger 1500 SEK per skadetillfälle räknas inte som försäkringsskador, och det åligger dig som medlem att ersätta dessa skador.
– Gäller ej moped

Du har inte hemförsäkring:
+ Det tråkigaste vi vet är att debitera en medlem för något som inte är dennes fel. Men, har du ingen hemförsäkring som täcker skada eller stöld av hyrt fordon, måste vi tyvärr debitera skadans värde enligt prislista skada/stöld längre ned i dokumentet.

– Gäller ej moped


Inte bara du och jag älskar Movsfordon…hjälp oss göra dem svåra att stjäla


+ Lås alltid ditt fordon när du inte kör det och håll reda på dina nycklar. Hemförsäkring täcker inte stulna eller skadade fordon där nycklar saknas, och debiteras enligt prislista skada/stöld längre ned i dokumentet.
+ Batterier är dyra och attraktiva att stjäla, ta därför alltid ur dem ur din elcykel

Obligatorisk helförsäkring på Moped klass I och klass II


+ För både Moped klass 1 och 2 måste medlem själv teckna en helförsäkring för moped.
+ Vid stöld åligger det abonnenten att skapa ett försäkringsärende under den försäkring som tecknats enligt ovan.
Har medlem ej försäkrat Moped klass 1 eller 2, så åligger det medlemmen att ersätta
alla gällande skador eller stöld, samt eventuella tredjepartsskador.


Återlämna ditt fordon som det kom


Återlämna alltid ditt fordon med alla tillbehör, nycklar och lådor som den levererades med och glöm inte:
+ Återlämna fordon i brukbart skick, enligt normalt bruksslitage. I normalt bruksslitage
ingår:
ytliga repor
däckslitage, samt mindre skador på fälgar
slitage av bromsbelägg, kedja, drev, växlar samt drivrem.
+ Laddare, nycklar, lås, bruksanvisning, och originalförpackningar som tillbehör levererades i
Saknade tillbehör debiteras enligt gällande prislista fordon och tillbehör.


Avsluta abonnemang


Det går att ångra sig, men gärna innan vi levererar ditt fordon
Movs levererar kostnadsfritt ut ditt fordon till dig, men i gengäld vill vi att du ångrar ditt köp innan kl. 15.00 dagen före bokad leverans.
Vid sen avbokning tillkommer en avgift för leveranskostnaden om 295 kr.


Enkelt att avsluta ditt abonnemang
Vill du avsluta ditt abonnemang kontaktar du oss på support@movsclub.com, så hjälper vi dig att på enklast möjliga sätt att avsluta ditt abonnemang och återlämna ditt fordon.
+ Vid uppsägning:
får du använda ditt fordon till sista dagen av din avtalade abonnemangstid, beroende på om du tecknade 30 dagar eller 12 månader
uppsägning gäller från att ditt fordon är återlämnat till Movsclub serviceställen
vid nyttjande av Butler service för retur utgår en avgift om 295 kr, gäller endast inom Movsclubs
serviceområde.


Övriga och särskilda villkor


Överlåtelse av fordon och abonnemang:
Medlem får inte utan Movsclubs godkännande helt eller delvis överlåta sitt abonnemang, sitt fordon eller rättigheter och skyldigheter enligt Movsclubs medlemsavtal.
Medlem får inte vidare uthyra eller pantsätta abonnerat fordon.
Om det inte inskränker på Abonnentens rätt enligt detta avtal, är Movsclub berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det abonnerade fordonet.
Abonnenten skall efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av Movsclubs rättigheter, betala förfallna abonnemangsavgifter respektive fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i Movsclubs ställe.
Abonnerade fordon får inte tas upp som tillgång för ett företag.
Skulle utmätning eller konkurs ske hos medlem, måste medlem upplysa kronofogden
eller utmätningsman om att Movsclub innehar äganderätten av abonnerat fordon, samt att fordonet måste förses med skylt därom.
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras med svensk rätt och av Stockholms tingsrätt. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalregler.

Avtal kan ändras, men bara om vi båda är okej med det.
+ Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa godkänts av Movsclub och Medlem.
Medlem skall omedelbart anmäla adressändring, om så inte skett anses rekommenderat brev som skickats till medlem att ha kommit medlemmen tillhanda tre dagar efter avsändandet.


Force majeure samt begränsning av skadeersättning


Movsclub ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig Movsclub själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall skall ersättas av Movsclub endast i den mån vållande ligger Movsclub till last. Ersättning från Movsclub utgår inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för indirekt skada, om inte Movsclub förfarit grovt oaktsamt/vårdslöst gentemot Abonnenten.


Integritet, GDPR och kreditupplysning


Integritet och respekt är viktigt för oss. Movsclub behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För detaljerad information avseende Movsclubs behandling av personuppgifter, se Movsclubs bilaga integritetspolicy som även finns tillgänglig på
movsclub.com. Uppgifter om betalningsförsummelse kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Movsclub.

Close


Just nu 50% rabatt i två månader vid förbokning av elcykel.
This is default text for notification bar