Abonnemangsvillkor

För att teckna abonnemang

För att kunna teckna ett abonnemang behöver du uppfylla några kriterier.

Du behöver ha fyllt 18 år.

Du behöver ha ett svenskt personnummer samt mobilt BankID.

Din folkbokföringsadress behöver vara inom det område vi erbjuder våra fordon och tjänster.

Vi genomför kreditupplysningar på samtliga abonnenter vid nytecknande och du kommer tyvärr inte bli godkänd om du inte har fast anställning, har exempelvis betalningsanmärkningar, är hos inkasso eller kronofogden.

Vad som ingår

Allt du behöver ingår under abonnemangsperioden: fordon, lås och Butler Service. För moped ingår även servicebok.

Alla fordon har genomgått service före leverans. Vi kommer sedan att göra en årlig service. Abonnenten är ålagd att tillgängliggöra fordonet vid detta servicetillfälle. MOVS kontaktar abonnenten när det är dags och service utförs på tid och plats enligt överenskommelse med abonnenten.

Många mil betyder mer service och en värdeminskning. Varje år ingår 500 fria mil, det motsvarar 2,2 mil varje arbetsdag i ett år, eller ungefär som Stockholm till Rom tur och retur. Vill du köra längre? Då tillkommer en kostnad om 0,5 SEK per/km.

I alla abonnemang ingår Butler Service där vi erbjuder service av ditt MOVS-fordon på plats hos dig inom 48 timmar helgfria vardagar. Butler Service inkluderar garantifel samt fel som kan uppstå vid normal användning av fordonet. Lagning av punktering inklusive material ingår i Butler Service upp till tre tillfällen per år. Ytterligare punkteringar debiteras enligt MOVS serviceprislista. Om felet inte går att lösa ute hos dig på plats kommer vi ut och hämtar fordonet och lämnar det åter inom 48-timmar enligt överenskommelse.

Överenskommet servicetillfälle som uteblir p.g.a. att kund ej är på plats och ej meddelat detta senast 24 h innan servicetillfället åläggs en kostnad motsvarande en utkörningsavgift om 295 SEK per tillfälle.

Butler Service gäller inte för reparationer av fordonet vid vårdslöshet eller yttre åverkan. Med vårdslöshet menas att fordonet brukas för ej avsett syfte, dvs annat än pendling i stadsmiljö. Skador som uppstår genom vårdslöshet bekostas av Abonnenten själv enligt MOVS serviceprislista. Utöver erforderligt arbete för att åtgärda skadan tillkommer en utkörningsavgift på 295 SEK.

Oförutsedda händelser som vid skada, olycka, vandalism eller vid eventuell stöld räknas som försäkringsärende och för elcykel och cykel ingår denna försäkring men för moped skall detta täckas av Abonnentens egen försäkring.

Vid skada på moped ska du som brukare först kontakta ditt försäkringsbolag för skadeanmälan och sedan meddela MOVS skadenummer och försäkringsbolag.

Butler Service erbjuds initialt i Stockholm och dess närområden samt Göteborg, Malmö och Lund.

Bra att veta

Abonnenten skall väl vårda och underhålla fordonet så att det är i gott funktionsdugligt och lagenligt skick. Ex på detta är att spola rent, cykel eller moped minst 3 gånger per år samt 6 gånger per år om du brukar fordonet på vinterhalvåret. Batteriet ska underhållsladdas minst en gång per månad då cykeln eller mopeden inte används. Nödvändiga reparationer skall ske av Butler Service eller av tredjepart på sådant vis att det uppfyller branschstandard i form av kvalité (ingen ersättning från MOVS betalas ut vid tredjepartsservice).

Vid leverans skall abonnenten undersöka fordonet och utan dröjsmål reklamera fel eller brister till MOVS.

Garantifel och service utförs alltid inom 48 timmar vardagar annars har du som brukare rätt till ett lånefordon. Är fordonet i brukbart skick får du åka på ditt fordon tills att reservdelar finns i lager för åtgärd.

MOVS har rätt att omedelbart säga upp abonnemangsavtalet och genast återtaga fordonet om någon av följande förutsättningar föreligger:

a) Abonnenten dröjer med erläggandet av abonnemangsavgiften eller annan avgift mer än trettio (30) dagar efter förfallodagen,
b) Abonnenten vanvårdar fordonet eller vägrar MOVS att besiktiga fordonet,
c) Abonnenten inställer sina betalningar, försätts i konkurs, avlider eller blir föremål för skuldsanering.
d) I de fall Kunden inte håller fordonet utanför sina räkenskaper och därmed äventyrar MOVS äganderätt till densamma

Försäkringar

Försäkringar är viktigt för er och ni är viktiga för oss. För cykel och elcykel ingår sakförsäkring av det uthyrda fordonet som del av abonnemanget. För moped behöver ni som abonnent teckna en egen helförsäkring via eget försäkringsbolag. Om försäkring inte tecknas för moped är du som abonnent personligen återbetalningsskyldig utav hela beloppet för fordon och tillhörande produkter vid eventuell skada eller stöld.

Vid eventuell stöld eller skadegörelse av en cykel eller elcykel skall du som abonnent inkomma med en polisanmälan och återlämna samtliga nycklar, därefter lämnar vi ut ett nytt fordon inom 48h. För moped behöver utredningen vara klar med ditt försäkringsbolag och du som kund måste även skapa ett försäkringsärende hos ert försäkringsbolag.

Vid en olycka / skada på din elcykel eller cykel skall du lämna in ditt fordon hos oss eller begära upphämtning, vi lagar då ditt fordon inom 48h. Ersättning / anspråk på annat än fordonet ersätts ej.

Cykel och Elcykel

Försäkring är inkluderat som del av ditt abonnemang för cykel och elcykel.

För cykel gäller en självrisk på 750 SEK.
För elcykel utan batteri gäller en självrisk på 2500 SEK.
För batteri gäller en självrisk på 2500 SEK.
Om du blir av med din Elcykel och batteri är självrisken 5000 SEK.
Kan du inte återlämna nycklar efter stölden ser vi det som om fordonet varit olåst och det tillkommer 3000 SEK på ovanstående självrisks-kostnader.

Moped klass I

För moped klass I behöver abonnenten teckna en helförsäkring eftersom fordonet sedan skrivs över på abonnenten under abonnemangsperioden.
Vid stöld åligger det abonnenten att skapa ett försäkringsärende under den försäkring som tecknats.

Moped klass II

För moped klass II behöver abonnenten teckna en helförsäkring, trafikförsäkring enligt svensk lag och helförsäkring för att få ta del utav MOVS abonnemang.
Vid stöld åligger det abonnenten att skapa ett försäkringsärende under den försäkring som tecknats.

Abonnemang

Obundet abonnemang

Här har du 30-dagar uppsägningstid och du kan närsomhelst uppgradera till 12-månaders bindningstid för att erhålla ett lägre pris framåt.

12-månaders bindningstid

Efter att bindningstiden på ditt 12-månaders abonnemang löpt ut går det över till ett löpande abonnemang där du behåller det låga priset samt har förmånen av endast en månads uppsägningstid.

Vid det bundna abonnemanget kan det finnas behov att signerar ett avtal för fordonets finansieringslösning direkt med banken. Avtalet löper under 48 månader men du kan när som helst avsluta ditt abonnemang med oss och banken efter den bundna tiden av 12 månader med en månads uppsägningstid.

Oavsett bindningstid

För moped klass I (45km/h) så är dessa registrerade på dig som brukare och du står själv för eventuella parkeringsböter eller andra avgifter som kan tillkomma. Det är lagkrav på att du bär hjälm när du framför fordonet samt innehar ett A, A1, A2, AM eller B -körkort. För att ta del av MOVS abonnemang behöver du även en helförsäkring. I övrigt hänvisar vi till lagstadgade trafikregler gällande moped klass I läs mer hos transportstyrelsen här.

För moped klass II (25km/h) kan det krävas körkort, det regleras efter följande: Du ska ha fyllt 15 år och ha förarbevis för moped (har du fyllt 15 år innan 1 oktober 2009 behöver du inte ha förarbevis). När du framför fordonet är det lagkrav på att du bär hjälm och för att ta del av MOVS abonnemang behöver du även en helförsäkring. I övrigt hänvisar vi till lagstadgade trafikregler gällande moped klass II läs mer hos transportstyrelsen här.

Betalning

Abonnemangsavgifterna förfaller till betalning kalendermånadsvis i förskott och skall vara MOVS tillhanda senast första dagen i varje månad. Du kan närsomhelst under månaden efter uppsägning lämna tillbaka ditt fordon och du betalar tills att månaden är slut.

Abonnemangsperioden löper från och med dagen för faktisk leverans av abonnemangsfordonet till och med dagen då abonnenten väljer att säga upp abonnemanget och ingen bindningstid kvarstår.

Om MOVS kostnadsbild ändras som en följd av lagstiftning, eller annan anledning som MOVS inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks äger MOVS rätt att ändra abonnemangsavgiften. Självklart har du som kund då rätt att säga upp avtalet omgående.

Avslut

Ni kan när som helst fram till klockan 15:00 dagen före bokad leverans välja att avboka ert fordon och ert abonnemang.

Om ni vill avsluta abonnemanget behöver ni kontakta oss MOVS för att enkelt säga upp ert abonnemang och bestämma dag för återlämning utav ert fordon.

Fordonet skall återlämnas i brukbart skick och normalt bruksslitage är okej.

Vi kommer ut och hämtar ert fordon hemma hos er, ni fyller i den lilla checklistan och budet tar emot ert fordon samt fotograferar fordonet.

Då ni lämnar tillbaka fordonet finns det vissa riktlinjer för vad som går under bruksslitage och vad som faller under ej normalt slitage. Som normalt/bruksslitage räknas bland annat ytliga repor som går att polera bort, däckslitage, slitage av bromsbelägg, kedja, drev, växlar, drivrem samt mindre skador på fälgar. Dock ej deformationer av fälgarna.

Som ej normalt slitage räknas däribland tex ytliga repor större än 5 cm och/eller djupare repor där grundlacken/metall/plast syns större än 2 cm, alternativt flertalet repor eller bucklor. Eftermonterade dekaler som sitter kvar alternativt har lämnat märken som ej går att polera bort. Hål eller fläckar på sadel som ej går bort samt deformerade-, skeva- eller bucklade fälgar, trasiga backspeglar, sprickor i kåpor etc.

Nycklar, lås och Butler Service samt för moped: kapell, packbox, servicebok och registreringsbevis skall återlämnas vid återlämnande utav fordon.

Vid upphämtning utav fordonet dokumenterar MOVS alt tredjepart fordonets skick med kamera för att säkerställa skick av fordon, väl på plats hos MOVS genomgår fordonet en besiktning. Om fordonet vid återlämnandet har skador för vilka Abonnenten enligt detta kontrakt skall svara, debiteras abonnenten av MOVS reparationskostnader härför.

Om fordonet inte är tillgängligt vid överenskommet upphämtningstillfälle tillkommer en extra kostnad om 295 SEK.

Abonnenten är skyldig att erlägga abonnemangsavgift fram till dess att fordonet återlämnas.

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Abonnenten äger inte rätt att utan MOVS samtycke till annan helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Abonnenten äger inte rätt att överlåta, pantsätta eller i sin tur uthyra fordonet. MOVS är berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det abonnerade fordonet, dock med förbehåll för Abonnentens rätt. Abonnenten skall efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av MOVS rättigheter, betala förfallna abonnemangsavgifter respektive fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i MOVS ställe.

Särskilda villkor

Eventuella ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa skriftligen har godkänts av bägge parter.

Utmätning och konkurs

Skulle utmätning ske hos Abonnenten eller om Abonnenten försätts i konkurs åligger det denna att omedelbart genom företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om MOVS äganderätt. MOVS har rätt att förse fordonet med skylt som utvisar ägaren. Fordonet ingår inte i abonnentens ägo eller som bolag får det inte tas upp som tillgångar.

Meddelande och adressändring

Har meddelande som rör avtalet av MOVS avsänts till Abonnenten i rekommenderat brev under dennas i avtalet angivna adress eller den ändrade adress, som vid meddelandets avsändande var för MOVS känd som ny adress, skall meddelandet anses ha kommit Abonnenten tillhanda senast den tredje dagen efter avsändandet. Har meddelande avsänts genom telegram skall det anses ha kommit Abonnenten tillhanda senast 24 timmar efter inlämnandet. Abonnenten är skyldig att omedelbart meddela MOVS eventuell adressändring. MOVS äger rätt att dokumentera Abonnentens kommunikation med MOVS.

Force majeure samt begränsning av skadeersättning

MOVS ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig MOVS själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall skall ersättas av MOVS endast i den mån vållande ligger MOVS till last. Ersättning från MOVS utgår inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för indirekt skada, om inte MOVS förfarit grovt oaktsamt/vårdslöst gentemot Abonnenten.

Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras med svensk rätt och av svensk domstol. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalregler.

Övriga upplysningar

Slarv och försummelse

Skulle oturen vara framme och en nyckel eller ett batteri skulle komma bort så skickar vi ut en ny nyckel mot en avgift.
Borttappad nyckel till cykel eller elcykel – 255 SEK st.
Borttappad nyckel till moped ersätts mot självkostnadspris för erforderlig åtgärd.
Borttappat Elcykel-batteri – Ersätts mot självrisken 2500 SEK.

Information om kreditupplysningslagen

Uppgifter om betalningsförsummelse kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av MOVS.

Behandling av personuppgifter

MOVS behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För detaljerad information avseende MOVS behandling av personuppgifter, se MOVS bilaga integritetspolicy som även finns tillgänglig på movsclub.com.

Close


Förboka ditt fordon idag för leverans i mars – få 50% rabatt i två månader
This is default text for notification bar